Produktyviojo mokymosi tikslas – padėti mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų arba per anksti paliekantiems švietimo sistemą, pritapti joje, socializuotis per pasirinktą ir asmeniškai patrauklią darbinę veiklą, suvokti praktinę mokymosi reikšmę. Produktyvusis mokymasis yra paremtas individualia mokinio veikla, mokymusi grupėje ir realioje gyvenimo aplinkoje, padedant bei konsultuojant mokytojui. Bendradarbiaujant mokyklai, jos aplinkoje veikiančioms įmonėms, įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir tėvams, mokiniai renkasi jiems patrauklią praktikos vietą. Dalį mokymosi laiko mokantis klasėje, likusią dalį – mokinių pasirinktose praktikos vietose, organizuojamas kitoks teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įgijimo būdas.

Produktyviojo mokymosi modelio aprašas - http://www.alternatyvusisugdymas.lt/uploads/2009/12/Produktyviojo-mokymosi-modelis.pdf


Studijų laiškai

1 Studijų laiškas (2012 m. gegužė): EN LT

7 Studijų laiškas (2012 m. gegužė) EN LT

3 Studijų laiškas (2012 m. spalis) EN LT

9 Studijų laiškas (2013 m. vasaris) EN LT

10 Studijų laiškas (2013 m. balandis) EN LT

6 Studijų laiškas (2013 m. birželis) EN LT

8 Studijų laiškas (2013 m. rugpjūtis) EN LT

2 Studijų laiškas (2013 m. rugsėjis) EN LT

4 Studijų laiškas (2013 m. lapkritis) EN LT


 • Čia diskutuojama įvairiomis temomis

 • Mokymosi kursas koncepcijai „Produktyvusis mokymasis Lietuvoje“ plėtoti. 

  Training course for the development of a framework conceptionProductive Learning in Lithuania“.

 • Edukacinės išvykos šalyje naudojančioje produktyviojo mokymosi metodus mokyklose, įskaitant ir apsilankymus mokyklose. 

  Thematic training and seminars for the six teachers in Germany or another European country. 

 • Mokyklose vykdomas mokymas ir seminarai projektui įgyventi, vykdyti ir vertinti. 12 pusės dienos trukmės seminarų trijose mokyklose Lietuvoje. 

  School-based training and seminars for the implementation, performance and evaluation of the project. 12 half day seminars at three schools in Ltihuania.

 • Teminis mokymas ir seminarai šešiems dalyvaujantiems mokytojams. Mokymosi kursas pagrindinėmis Produktyviojo mokymosi temomis. 12 teminių seminarų, kurie rengiami dalyvaujančiose mokyklose.

  Thematic training and seminars for the six teachers in Lithuania. 12 thematic seminars (two days each) on the main topics of Productive Learning carried out at participating schools in Lithuania.

 • Nuotolinis kursas projekto „Produktyvusis mokymasis“ koncepcijai parengti ir projektui įvertinti. Kursas apima užduotis ir rašytinius atsiliepimus apie darbo rezultatus.

  Long distance course for the conception and evaluation of the project of Productive Learning. The course includes exercises and a written feedback concerning the results.